Close

رفوگری فرش لواسانات

رفوگری فرش لواسانات

رفوگری فرش لواسانات

یکی از بهترین رفوگری فرش لواسانات است. امروزه شستشوی فرش را می‌توان یکی از نیازهای خانوارها و خانه‌های مسکونی به شمار آورد که این خدمت توسط مجموعه‌های تخصصی با نام قالیشویی ارائه می‌شود. یکی از بهترین قالیشویی‌ها که در منطقه لواسانات آماده ارائه بهترین خدمات می‌باشد، مجموعه رفوگری لواسانات است.