Close

قالیشویی خرمدشت

قالیشویی خرمدشت

قالیشویی خرمدشت

قالیشویی خرمدشت و سایر شعب تهران با داشتن سال های سال تجربه موفق در زمینه شستشوی فرش و قالی و با همت پرسنل مجرب و کارآزموده و با یاری خداوند تا به امروز توانسته است رضایت ۹۰ درصدی شما عزیزان را کسب نماید و امید داریم از این پس هم به همین سمت گام برداریم.