Close

رفوگری فرش لواسان

یکی از بهترین رفوگری فرش لواسان است. امروزه شستشوی فرش را می‌توان یکی از نیازهای خانوارها و خانه‌های مسکونی به شمار آورد که این خدمت توسط مجموعه‌های تخصصی با نام قالیشویی ارائه می‌شود. یکی از بهترین قالیشویی‌ها که در منطقه لواسان آماده ارائه بهترین خدمات می‌باشد، مجموعه رفوگری لواسان است.