Close

رفوگری فرش پردیس

رفوگری فرش پردیس

رفوگری فرش پردیس

یکی از بهترین رفوگری پردیس است. امروزه شستشوی فرش را می‌توان یکی از نیازهای خانوارها و خانه‌های مسکونی به شمار آورد که این خدمت توسط مجموعه‌های تخصصی با نام قالیشویی ارائه می‌شود. یکی از بهترین قالیشویی‌ها که در منطقه پردیس آماده ارائه بهترین خدمات می‌باشد، مجموعه رفوگری پردیس است.