Close

رفوگری فرش تهرانپارس

رفوگری فرش تهرانپارس

رفوگری فرش تهرانپارس

یکی از بهترین رفوگری فرش تهرانپارس است. امروزه شستشوی فرش را می‌توان یکی از نیازهای خانوارها و خانه‌های مسکونی به شمار آورد که این خدمت توسط مجموعه‌های تخصصی با نام قالیشویی ارائه می‌شود. یکی از بهترین قالیشویی‌ها که در منطقه تهرانپارس آماده ارائه بهترین خدمات می‌باشد، مجموعه رفوگری تهرانپارس است.