Close

رفوگری فرش نیاوران

رفوگری فرش نیاوران

رفوگری فرش نیاوران

یکی از بهترین رفوگری فرش نیاوران است. امروزه شستشوی فرش را می‌توان یکی از نیازهای خانوارها و خانه‌های مسکونی به شمار آورد که این خدمت توسط مجموعه‌های تخصصی با نام قالیشویی ارائه می‌شود. یکی از بهترین قالیشویی‌ها که در منطقه نیاوران آماده ارائه بهترین خدمات می‌باشد، مجموعه رفوگری نیاوران است.