Close

رفوگری فرش کامرانیه

رفوگری فرش کامرانیه

رفوگری فرش کامرانیه

یکی از بهترین رفوگری فرش کامرانیه است. امروزه شستشوی فرش را می‌توان یکی از نیازهای خانوارها و خانه‌های مسکونی به شمار آورد که این خدمت توسط مجموعه‌های تخصصی با نام قالیشویی ارائه می‌شود. یکی از بهترین قالیشویی‌ها که در منطقه کامرانیه آماده ارائه بهترین خدمات می‌باشد، مجموعه رفوگری کامرانیه است.