Close

رفوگری فرش جاجرود

رفوگری فرش جاجرود

رفوگری فرش جاجرود

یکی از بهترین رفوگری فرش جاجرود است. امروزه شستشوی فرش را می‌توان یکی از نیازهای خانوارها و خانه‌های مسکونی به شمار آورد که این خدمت توسط مجموعه‌های تخصصی با نام قالیشویی ارائه می‌شود. یکی از بهترین قالیشویی‌ها که در منطقه جاجرود آماده ارائه بهترین خدمات می‌باشد، مجموعه رفوگری جاجرود است.