Close

رفوگری فرش پیروزی

 

رفوگری فرش پیروزی

رفوگری فرش پیروزی

یکی از بهترین رفوگری فرش پیروزی است. امروزه شستشوی فرش را می‌توان یکی از نیازهای خانوارها و خانه‌های مسکونی به شمار آورد که این خدمت توسط مجموعه‌های تخصصی با نام قالیشویی ارائه می‌شود. یکی از بهترین قالیشویی‌ها که در منطقه پیروزی آماده ارائه بهترین خدمات می‌باشد، مجموعه رفوگری پیروزی است.